panelarrow

18 juni 2015
by Arthur Veen
0 comments

Jaarverslag 2014

Jaarverslag Vereniging Woongroep Evolutie 2014

Leden
In het begin van het jaar waren vier jongeren en hun belangenbehartigers lid van de vereniging. In juli werden twee nieuwe jongeren als lid toegelaten en in augustus nog twee. Al deze nieuwe bewoner-leden zijn gescreend door het Leo Kannerhuis. Drie andere aspirant-leden zijn in de loop van het jaar om diverse redenen afgevallen.

Eigen Haard

De bouw verliep voorspoedig. In het voorjaar kregen we zelfs te horen dat de oplevering een maand vervroegd werd naar september. In mei konden we voor het eerst de bouwplaats bezoeken om alvast een indruk te krijgen van de woningen en de gemeenschappelijke ruimten. Na lang overleg zijn speciale huurcontracten opgesteld. Deze zijn op een feestelijke bijeenkomst op het kantoor van Eigen Haard op 8 september getekend door de acht bewoners en de directeur van Eigen Haard. De bedoeling was dat daar ook de in het vorige jaar uitonderhandelde beheerovereenkomst zou worden ondertekend. Op het laatste moment bleek Eigen Haard echter toch bezwaar te maken tegen de bepaling over de maximering van de huurprijs. Deze kwestie is nog niet opgelost.

Woningen

De woningen zijn prachtig en gevarieerd. De twee benedenwoningen hebben een ruime tuin; de bovenwoningen een balkon. De woningen aan de rechterkant zijn wat ruimer, omdat daar het trappenhuis zit. De bewoners hebben in goed overleg de woningen verdeeld. In september gonsde het pand van klus- en inrichtingsactiviteiten. De eerste bewoner is op 11 september verhuisd; de laatste op 8 oktober.

Gemeenschappelijke Ruimten

Op de bovenste verdieping is een kantoor voor het zorgteam, een ruime woonkeuken en een dakterras aanwezig. De inrichtingscommissie heeft veel aandacht besteed aan een aantrekkelijke inrichting. De sponsorimgcommissie heeft een aantal fondsen verzocht om hier een financiële bijdrage aan te leveren. Vijf daarvan hebben positief gereageerd en een bedrag van 48.900 euro ter beschikking gesteld. Hiervan
is uiteindelijk een kleine 43.000 gebruikt.

Zorg

Vier zorgaanbieders zijn uitgenodigd om zich te presenteren. Met drie daarvan zijn in januari kennismakingsgesprekken gevoerd. Met Woondroom Zorg en Heeren van Zorg zijn in maart uitgebreidere gesprekken gevoerd. In april zijn we gaan onderhandelen met de Heeren van Zorg en dit leidde begin mei reeds tot een conceptovereenkomst. Op 9 juli is de zorgovereenkomst getekend. Hierin is opgenomen dat de bewoners de vereniging betalen en de vereniging weer de zorgaanbieder betaalt. In augustus werd duidelijk dat dit tot problemen zou kunnen leiden in de nieuwe opzet per 1/1/2015 waarin de SVB de betalingen zal verrichten. Deze zorgovereenkomst is daarom vervangen door een mantelovereenkomst die op 11 september is ondertekend. De bewoners hebben ieder op 22 september een eigen woonzorgovereenkomst getekend.
In augustus en september zijn sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten voor het zorgteam. Alle bewoners en een delegatie van de belangenbehartigers namen hier aan deel. Uiteindelijk zijn vier begeleiders uitgekozen die in september en oktober aan de slag zijn gegaan.

24 december 2014
by admin
0 comments

Inrichten gemeenschappelijke ruimte.

De inkoopcommissie, bestaande uit ouders en bewoners, had geen makkelijke opgave. Het meubilair bijvoorbeeld, moest de goedkeuring van de bewoners wegdragen, geschikt en duurzaam zijn en daarnaast nog betaalbaar. Er is gewikt en gewogen en als er dan een beslissing genomen was, moest er ook nog rekening gehouden worden met de levertijd.
De ruimte voor de hulpverleners/begeleiders is inmiddels in gebruik en werd sober maar doelmatig ingericht.

Uitgebreide informatie met foto’s is te vinden op deze aparte pagina

26 november 2014
by admin
0 comments

Appartementencomplex

Vereniging Woongroep Evolutie en Belangenvereniging de Latei hebben – in samenwerking met woningbouwvereniging Eigen Haard – een appartementencomplex met 8 zelfstandige wooneenheden gerealiseerd.

Hiervoor werden twee oude huizen gerenoveerd, tot complex samengevoegd en aangepast aan de behoeften van de woongroep. Zo is er op de bovenverdieping een huiskamer met een gemeenschappelijke keuken en ruimte voor de begeleiding gecreëerd .

De huiskamer fungeert als ontmoetingsplek waar bijvoorbeeld kan worden vergaderd, gegeten of tv gekeken. Ook is er een groot dakterras, waar de jongeren kunnen ‘chillen’. Deze voorzieningen maken het gemakkelijk en vanzelfsprekend om contact met elkaar te maken.

26 november 2014
by admin
0 comments

Wat is ASS

Wat is ASS?

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis.
Iemand van het Dr.Leo Kannerhuis  beschreef het zo:

‘Stel je staat op een verdeelstation en er komen 20 vrachtwagens op je af.  Jij moet selecteren, welke naar rechts en welke naar links moet, welke het eerst en welke het laatst. Maar ze lijken allemaal even belangrijk, je weet niet wat te doen. Dit ervaren mensen met autisme dagelijks, hun hele leven lang’

Gelukkig wordt autisme steeds vroeger herkend en krijgen kinderen vaak van jongs af aan begeleiding. Maar kleine kinderen worden groot. Dan zijn het jongeren, die net als andere jong volwassenen zelfstandig willen wonen en leven.  In Amsterdam is het voor jongeren echter  heel moeilijk om aan een woning te komen. Voor jongeren met autisme is dat vrijwel onmogelijk.

Daarom hebben ouders en jongeren samen Woongroep Evolutie opgezet.