panelarrow

Fonds NutsOhra zet zich in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische ziekte om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen. Onze bijdrage is gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven, zodat kansen voor ontplooiing toenemen. Je ontplooien en meedoen, betekent voelen dat je ertoe doet. Wij vinden dat een kwetsbare gezondheid een waardevol en zinvol leven niet in de weg mag staan.

Fonds NutsOhra hecht aan projecten die ‘ertoe doen’. Projecten waarvoor aantoonbaar (financieel) draagvlak is en waarvan het resultaat daadwerkelijk iets betekent voor de patiënt/cliënt. Wij hebben daarbij een voorkeur voor projecten met een ‘vliegwieleffect’.

Comments are closed.