panelarrow

de Latei

Belangenvereniging de Latei biedt ondersteuning bij het zelf opzetten van woonvormen voor mensen met een handicap

Wat is de Latei?

Het woord “latei” is afkomstig uit de bouwwereld. Het is een steunbalk die voldoende draagkracht biedt om op verder te bouwen. Belangenvereniging de Latei wil een figuurlijke steunbalk zijn voor (ouders van) mensen met een handicap die hun eigen woonvorm willen realiseren. Los van een zorginstelling en met optimale zeggenschap over hun eigen leven. Ze huren zelf hun woonruimte, kiezen zelf met wie ze samen willen wonen en kopen zelf de benodigde zorg in. Samen zo zelfstandig mogelijk.

Op onafhankelijke basis biedt de Latei informatie, advies en ondersteuning op maat tijdens dit hele traject: van het vormen van een groep tot het zoeken naar een geschikte woonruimte en het inkopen van zorg. Ook is het een centraal ontmoetingspunt waar professionals, bewoners en ouders kennis en ervaringen uit kunnen wisselen. Zo hoopt de Latei het pad te effenen voor anderen die ondanks hun handicap toch zo zelfstandig mogelijk willen (blijven) wonen. Bijzonder en toch heel gewoon.

Bij het uitvoeren van haar taken werkt de Latei samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen.

Comments are closed.